Rada Rodziców

UCZESTNICTWO RODZICÓW W ŻYCIU PRZEDSZKOLA

 

Nasi rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. 

Organem przedstawicielskim działającym w przedszkolu jest Rada Rodziców. Pracuje ona zgodnie z kompetencjami ustalonymi w jej regulaminie. Rodzice aktywnie wspierają przedszkole w wielu działaniach, chętnie odpowiadają na apele i prośby Dyrektora i nauczycieli, aktywnie pomagają w poszukiwaniu sponsorów dla placówki, wykonują prace użyteczne, doposażają sale zabaw.

Rodzice są współodpowiedzialni za organizowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci w przedszkolu.

 

RADA RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

3-latki Pani Monika BIŃKOWSKA  – przedstawiciel Rady Oddziałowej
  Pani Magdalena Rudzka
 

Pani Katarzyna Trzasko

 

4-latki

 

Pani Liliana KUŚ – przedstawiciel Rady Oddziałowej

  Pani Aleksandra Sawicka  
 

Pani Justyna Kozłowska

 
 
5-latki

Pani Anna KUBIAK – przedstawiciel Rady Oddziałowej

  Pan Łukasz Lewicz  
 

Pan Wojciech Zarówny

 
 
5-6 latki        Pani Aleksandra SAWICKA - przedstawiciel Rady

 

BIEDRONKI   Pani Sylwia Szostak

                    Pani Magdalena Skoczylas

 
 

 

6-latki

Pani Kamila KOWALSKA – przedstawiciel Rady Oddziałowej

SMERFY Pani Katarzyna Jankiewicz  
 

Pani Beata Buczkowska

 
 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY  Pani Anna KUBIAK – Przewodnicząca Rady Rodziców
SEKRETARZ

Pani Monika BIŃKOWSKA  

SKARBNIK

Pani  Kamila KOWALSKA

   
KOMISJA REWIZYJNA  - Rodzice wspierający działalność Rady Rodziców
 

Pani Liliana KUŚ

Pani Aleksandra SAWICKA