Pracownicy

W przedszkolu panuje domowa, przyjazna dzieciom atmosfera. Wykształcona kadra pedagogiczna wspomaga rozwój emocjonalny dzieci zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, podmiotowości oraz uczy tolerancji i współżycia
w grupie. Wszystkie nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne
i duże kompetencje. Stosują urozmaicone metody i formy pracy z dziećmi. Kadra pedagogiczna naszej placówki stale podnosi swoje kwalifikacje i uaktualnia swoją wiedzę pedagogiczną poprzez kolejne stopnie awansu zawodowego, studia, udział w różnego rodzaju formach doskonalenia się - kursach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych.

 

DYREKTOR

  mgr Bożena ŚWIDERSKA