Opłaty

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POZA CZASEM REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

- w godzinach 8.00 – 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawowej wynosi: 1,00 zł./godz. (opłata ta nie dotyczy dzieci 6 - letnich)

- każda godzina zegarowa rozpoczęta po godzinie 13.00, podczas której realizowane są zajęcia dodatkowe (religia, język angielski, logopedia, zajęcia muzyczno – ruchowe, itp.) - powyższa zasada obowiązuje we wszystkich żagańskich przedszkolach miejskich.

- dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek)                                                         

 

Odpłatność za przedszkole dokonujemy drogą elektroniczną na konto bankowe. W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

NUMER KONTA (NOWY):

78 1090 2558 0000 0001 4694 9272

Odbiorca:

Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 w Żaganiu

ul. Skarbowa 13

68-100 Żagań