Przedszkole

 

                                   

   

 

  

 

UWAGA RODZICE!

Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

 Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W mieście Żagań obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do miejskich przedszkoli.

 

Informujemy zainteresowanych rodziców, że w dniach

od 02 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. odbędzie się

REKRUTACJA do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żaganiu.

 

Składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego odbywać się będzie od dnia 24 lutego 2020 r. do 01 marca 2020 r.
Dotyczy rodziców dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola.

 

 

Wnioski można pobierać i składać w gabinecie dyrektora, u intendentki przedszkola (pokój nr 3) lub ze strony internetowej przedszkola.

 

Więcej informacji w  załącznikach:

  • Zasady Rekrutacji.
  • RODO (należy dołączyć do deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).
  • Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola.
  • Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
  • Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań.

 

 

                   

Załączniki: