Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu (dostawy na ul. Skarbową 13 w Żaganiu) na rok 2022, oferty złożyły następujące firmy:

 

  1. Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze:

„IGizmo” Żagań

     „PTYŚ” – Żagań

     „ANTERS” - Jabłonów

  1. Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie:

„P.H. Sheimar” Żagań

  1. Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze:

 "KIWI" Żagań

  1. Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory:

 „NORDIS” Zielona Góra

      „IceQB” – Zielona Góra

  1. Pakiet V – Warzywa i owoce:

 "Kiwi" Żagań

 6. Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie:

      BRAK

  1. Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe:

     BRAK

  1. Pakiet VIII – Ziemniaki:

 "KIWI"

      „LUKKAS” – Żary

  1. Pakiet IX – Jajka:

"KIWI" Żagań

     „LUKKAS” – Żary

  1. Pakiet X – Mrożonki:

"IceQB” Zielona Góra

„Nordis” – Zielona Góra

 

 

W wyniku analizy, biorąc pod uwagę kryterium oceny, najkorzystniejsze okazały się oferty złożone przez:

 

1. Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze - „IGizmo” Żagań

2. Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie –„P.H. Sheimar” Żagań

3. Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze – "KIWI" Żagań

4. Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory- „NORDIS” Zielona Góra

5. Pakiet V – Warzywa i owoce – "Kiwi" Żagań

6. Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie -  BRAK

7. Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe -  BRAK

8. Pakiet VIII – Ziemniaki - "KIWI" Żagań

9. Jajka IX – Jajka - "KIWI" Żagań

10. Mrożonki X - "IceQB” Zielona Góra