Rada Rodziców

UCZESTNICTWO RODZICÓW W ŻYCIU PRZEDSZKOLA

 

Nasi rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. 

Organem przedstawicielskim działającym w przedszkolu jest Rada Rodziców. Pracuje ona zgodnie z kompetencjami ustalonymi w jej regulaminie. Rodzice aktywnie wspierają przedszkole w wielu działaniach, chętnie odpowiadają na apele i prośby przedszkola.
      W naszej placówce działa Klub Twórczych Rodziców, który m. innymi aktywnie pomaga w poszukiwaniu sponsorów dla placówki. Członkowie tego klubu sami też aktywnie udzielają się na rzecz przedszkola wykonują prace użyteczne, pomagają przy doposażeniu pracowni komputerowej, dostarczają słodkie wypieki dla dzieci z całego przedszkola.

Rodzice są współodpowiedzialni za organizowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci w przedszkolu

 

RADA RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

3-latki  
   
 

 

 

4-latki

 

 
     
 

 

 
 
5-latki  
SMERFY    
 

 

 
 
5-6 latki BIEDRONKI

 

   
 

 

 
6-latki  
     
 

 

 
 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCY   
SEKRETARZ

 

SKARBNIK

 

   
KOMISJA REWIZYJNA  -  Rodzice wspierający działalność Rady Rodziców