Rada Rodziców

UCZESTNICTWO RODZICÓW W ŻYCIU PRZEDSZKOLA

 

Nasi rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. 

Organem przedstawicielskim działającym w przedszkolu jest Rada Rodziców. Pracuje ona zgodnie z kompetencjami ustalonymi w jej regulaminie. Rodzice aktywnie wspierają przedszkole w wielu działaniach, chętnie odpowiadają na apele i prośby przedszkola.
      W naszej placówce działa Klub Twórczych Rodziców, który m. innymi aktywnie pomaga w poszukiwaniu sponsorów dla placówki. Członkowie tego klubu sami też aktywnie udzielają się na rzecz przedszkola wykonują prace użyteczne, pomagają przy doposażeniu pracowni komputerowej, dostarczają słodkie wypieki dla dzieci z całego przedszkola.

Rodzice są współodpowiedzialni za organizowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci w przedszkolu

 

RADA RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

3-latki Pani LILIANA  KUŚ- przedstawiciel rady oddziałowej
  Pani JUSTYNA KOZŁOWSKA
 

Pani ALEKSANDRA SAWICKA

 

4-latki

 

Pani ANNA KUBIAK - przedstawiciel rady oddziałowej
  Pani JOANNA MICHAJLUK  
 

Pan  WOJCIECH ZARÓWNY

 
 
5-latki Pan GRZEGORZ ZARÓWNY - przedstawiciel rady oddziałowej
SMERFY Pani DOROTA BIEGANOWSKA  
 

Pan ZBIGNIEW PYTEL

 
 
5-6 latki BIEDRONKI

Pani MAGDALENA FILIPCZYK - przedstawiciel rady oddziałowej

  Pani MAGDALENA MARYSZ
 

Pani KAMILA KAPUŚCIŃSKA

 
6-latki Pani MONIKA BIAŁOTA- przedstawiciel rady oddziałowe
  Pan MACIEJ BUKOWSKI  
 

Pani KINGA BARTOSIŃSKA

 
 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCY  Pani Monika Białota
SEKRETARZ

Pani Magdalena Filipczyk

SKARBNIK

Pani Anna Kubiak

   
KOMISJA REWIZYJNA  -  Rodzice wspierający działalność Rady Rodziców
 

Pani Liliana Kuś

 

Pan Grzegorz Zarówny