Rada Rodziców

UCZESTNICTWO RODZICÓW W ŻYCIU PRZEDSZKOLA

 

Nasi rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. 

Organem przedstawicielskim działającym w przedszkolu jest Rada Rodziców. Pracuje ona zgodnie z kompetencjami ustalonymi w jej regulaminie. Rodzice aktywnie wspierają przedszkole w wielu działaniach, chętnie odpowiadają na apele i prośby przedszkola.
      W naszej placówce działa Klub Twórczych Rodziców, który m. innymi aktywnie pomaga w poszukiwaniu sponsorów dla placówki. Członkowie tego klubu sami też aktywnie udzielają się na rzecz przedszkola wykonują prace użyteczne, pomagają przy doposażeniu pracowni komputerowej, dostarczają słodkie wypieki dla dzieci z całego przedszkola.

Rodzice są współodpowiedzialni za organizowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci w przedszkolu

 

RADA RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

3-latki Pani MARTA MAZUR - przedstawiciel rady oddziałowej
  Pani NATALIA KITALA
 

Pani JOANNA MICHAJLUK

 

4-latki

SMERFY

Pani KATARZYNA KORCZ - przedstawiciel rady oddziałowej
  Pani EWELINA DUDZIAK  
 

Pani ANETA SERGIEL

 
 
5-latki Pani MONIKA BIAŁOTA - przedstawiciel rady oddziałowej
  Pan MACIEJ BUKOWSKI  
 

Pani KINGA BARTOSIŃSKA

 
 
5-latki BIEDRONKI

Pani MAGDALENA FILIPCZYK - przedstawiciel rady oddziałowej

  Pani ANNA POKUSA - ŁACH
 

Pani KATARZYNA STRELAU

 
6-latki Pani JOANNA PAWŁOWICZ- przedstawiciel rady oddziałowe
  Pani GRAŻYNA MUSZYŃSKA  
 

Pani ELŻBIETA MŁODZIANOWSKA

 
 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCY  Pani Monika Białota
SEKRETARZ

Pani Marta Mazur

SKARBNIK

Pani Magdalena Filipczyk

   
KOMISJA REWIZYJNA  -  Rodzice wspierający działalność Rady Rodziców
 

Pani Joanna Pawłowicz  

 

Pani  Katarzyna Korcz