Pracownicy

W przedszkolu panuje domowa, przyjazna dzieciom atmosfera. Wykształcona kadra pedagogiczna wspomaga rozwój emocjonalny dzieci zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, podmiotowości oraz uczy tolerancji i współżycia
w grupie. Wszystkie nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne
i duże kompetencje. Stosują urozmaicone metody i formy pracy z dziećmi. Kadra pedagogiczna naszej placówki stale podnosi swoje kwalifikacje i uaktualnia swoją wiedzę pedagogiczną poprzez kolejne stopnie awansu zawodowego, studia, udział w różnego rodzaju formach doskonalenia się - kursach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych.

 

DYREKTOR

  mgr Bożena ŚWIDERSKA  

 

NAUCZYCIELE

 

3-latki

Urszula Jurasik

 

4-latki 

mgr Dagmara Żak - Kabzińska

mgr Edyta Szot - Sokołowska

 

 5-6 latki (Biedronki)

mgr Maria Tobiasz

mgr Anna Szymczyk

 

5-latki

mgr Dorota Wilczek 

mgr Edyta Jasińska

 

  6 latki

mgr Agnieszka Truchlewska

mgr Elżbieta Rębacz

 

 

WOŹNE ODDZIAŁOWE

 

3-latki

Alicja Zawal

 

4-latki

Lidia Błaszczyk

 

5-6- latki (Biedronki)

Iwona Grela

  

5-latki

Wioletta Rewaj 

 

6 latki

Czesława Bojdys

 

POMOC WYCHOWAWCY

Stanisława Szymańska

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Logopedia

mgr Dorota WILCZEK

 

Rytmika

Piotr i Katarzyna MATYSIAK 

 

Język Angielski

mgr Magdalena SOFRONIUK

 

Religia
s. Marta MAJKA

 

ADMINISTRACJA

 główny księgowy

Urszula SOKOŁOWSKA

 

referent ds. zaopatrzenia

Iwona TARNOWSKA

 

inspektor BHP

Roman JABŁOŃSKI

 

BLOK ŻYWIENIOWY

kucharka

Halina JAWORSKA

 

pomoc kuchenna

Dorota BOJDYS

 

PRALNIA

 

Joanna Golan

 

DOZORCA

Ireneusz Kowalczyk