Podziękowania

Za współpracę, wsparcie i okazałą pomoc na rzecz naszych dzieci i naszego przedszkola  serdeczne  podziękowania składamy wszystkim rodzicom,
a szczególnie pragniemy podziękować:

 

 

 

Rodzicom dzieci 3- letnich

  TACIE Mai Muszalskiej

  MAMIE I BABCI Kornelki Kohnke

  MAMIE Małgosi Korwackiej

  MAMIE Hani Kowalskiej

  MAMIE Antosia Pytel

  MAMIE Patrycji Sergiel

  MAMIE Leona Buczkowskiego

  MAMIE Lili Firki

  MAMIE Mai Krasickiej

  MAMIE Zosi Sidor

  MAMIE Wiktora Owsianki

  MAMIE Karola Maćkowiaka

 

Rodzicom dzieci 4- letnich

  BABCI I DZIADKOWI Cypriana

  PANI Magdalenie Kowalewskiej

  PANU Maciejowi Bukowskiemu

  PANI Monice Białota

  Pani Iwonie Witkowskiej

  Pani Anecie Szkarapat

  Pani Dorocie Toch

  Pani Patrycji Studenny

 

Rodzicom dzieci 5- letnich

  PANI Joannie Pawłowicz

  PANI Jadwidze Lewandowskiej

  PANI Karolinie Maćkowiak

  PANI Angelice Ochockiej

  PANI Elżbiecie Młodzianowskiej

 

 

 

 

ROK 2014/2015

Rodzicom dzieci 3-letnich

  Babci Cypriana STUDENNEGO

  Pani Zuzannie SKIBA

  Pani Magdalenie Kowalewskiej

  Pani Kindze Bartosińskiej

  Pani Monice Białota

  Pani Magdalenie Sobańskiej

  Pani Patrycji Bobek

  Panu Maciejowi Bukowskiemu

  Pani Izabeli Czekała

 

 

Rodzicom dzieci 5,6-letnich

  Panu Wojciechowi HASIEJ

  Panu Jarosławowi JANIK

 

Rodzicom dzieci 5-letnich

  Pani Katarzynie SZTORC

  Pani Annie TRACZUK

  Pani Małgorzacie HUBICA

  Państwu Edycie i Mariuszowi NAWROCKIM

  Państwu Renacie i Krzysztofowi OMIELJAŃCZYK

  Pani Bożenie KOWALSKIEJ

  Pani Basi KOWALSKIEJ

 

Rodzicom dzieci 6-letnich:

  Państwu Agnieszce i Grzegorzowi Dzieńdziara

  Państwu Agacie i Maciejowi Bukowskim

  Pani Marcie Laśkiewicz

  Pani Bernadettcie Gronek

  Pani Agacie Sołdańskiej

  Pani Anicie Lipnickiej

  Pani Bogumile Smółka

  Pani Adriannie Malinowskiej

  Pani Paulinie Madeja

 

  • Wszystkim rodzicom, którzy w ramach Akcji
    "Cała Polska czyta dzieciom",
    czytają naszym przedszkolakom bajki i wiersze.