Aktualności

Szanowni Rodzice,

zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. i komunikatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentem pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduję się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Opublikowano 29.05.2019