Przedszkole

 

                                   

                  

                                      UWAGA RODZICE!!!

              ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA 
                               NA ROK SZKOLNY  2019/2020

  Prowadzenie przedszkoli publicznych jest zadaniem własnym Gminy Żagań
o statusie miejskim. W związku z powyższym, do żagańskich przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań.

  Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

  Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  W mieście Żagań obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich.

 

 Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego odbywać się będzie od dnia 25 lutego do 3 marca 2019 r.

 

 Informujemy zainteresowanych rodziców, że w dniach

od 4 marca do 29 marca 2019 r. odbędzie się

REKRUTACJA do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żaganiu

(zasady rekrutacji w załączniku).

 

 Wnioski można pobierać i składać w gabinecie dyrektora, u intendentki przedszkola (pokój nr 3) lub ze strony internetowej przedszkola.

 

 Terminy rekrutacji:

  • I etap: 25 luty do 3 marca 2019 r. składanie deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

  • II etap: 4 marca do 29 marca 2019 r.  pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola przez rodziców nowych przedszkolaków.

Więcej informacji do pobrania w poniższych załącznikach:

  • Zasady Rekrutacji.

  • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  • Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  • RODO (należy dołączyć do deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).