Przedszkole

 

                                   

                                      UWAGA RODZICE!!!

               ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA
                         NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Prowadzenie przedszkoli publicznych jest zadaniem własnym Gminy Żagań
o statusie miejskim, w związku z powyższym do żagańskich przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci

z miasta Żagań. Dzieci spoza miasta mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Żagań

o statusie miejskim.

          W mieście Żagań obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich.

 

 

Składanie “Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” odbywa się od dnia 26 lutego do 04 marca 2018 r.

 

 

Informujemy zainteresowanych rodziców, że w dniach

od 05 marca do 30 marca 2018 r. odbędzie się

REKRUTACJA do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żaganiu

(harmonogram rekrutacji w załączniku).

 

 

Wnioski można pobierać i składać w gabinecie dyrektora, u intendentki przedszkola (pokój nr 3) lub ze stron internetowych:

przedszkole2.zagan.pl;  przedszkola.zagan.pl

 

Terminy rekrutacji:

  • I etap: 26 luty do 04 marca 2018 r. składanie deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

  • II etap: 05 marca do 30 marca 2018 r.  pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola przez rodziców nowych przedszkolaków.

 

Więcej informacji do pobrania w poniższych załącznikach: